Gwarancyjny

Ostatnim elementem wykonania instalacji jest jej uruchomienie i serwisowanie w okresie gwarancji. Posiadamy uprawnienia serwisu gwarancyjnego dla większości istotnych elementów instalacji.

Na całość wykonanej przez nas instalacji udzielamy 3-letniej gwarancji , która obejmuje szczelność, prawidłowe działanie oraz niezbędne regulacje nie opisane w instrukcjach obsługi.

Awarię lub nieprawidłowe działanie instalacji należy zgłosić niezwłocznie po jej wystąpieniu , po sprawdzeniu w instrukcji obsługi jaki to rodzaj awarii i w jaki sposób użytkownik ma się zachować . Na ogół instrukcja nakazuje wykonanie kilku prostych czynności w celu ponownego uruchomienia instalacji, a dopiero po nieudanej próbie wezwanie serwisu.

Zgłoszenia awarii należy przesyłać na e-mail : serwis@eko-mont.bydg.pl

Podając następujące dane:

  1. Rodzaj usterki

  2. Nazwę i typ urządzenia które uległo awarii

  3. Adres

  4. Nr telefonu

 

Tel. Serwisowy 52-379-82-18 , 602-640-483

Imię i nazwisko*
E-mail*
Miejscowość*
Wiadomość*
  Help