Gruntowy wymiennik ciepła

Rehau Awadukt

Do najistotniejszych cech użytkowych SYSTEM GWC-MAX należą:

· wykorzystanie darmowej odnawialnej energii w gruncie do podgrzewania
   powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym
· wykorzystanie gruntu jako naturalnego magazynu energii pozwalającego
   na schłodzenie powietrza wentylacyjnego w okresie letnim
· pełna prewencja w zakresie potencjalnej zmiany jakości powietrza
   przez zanieczyszczenia biologiczne, w szczególności florę bakteryjną
· minimalne zużycie energii
· prosta i niezawodna konstrukcja
· bezobsługowość

czytaj więcej

GWC glikolowy

Zasada działania gruntowego powietrznego wymiennika ciepła polega na wykorzystaniu temperatury gruntu oscylującej na poziomie ok. 8°C (na głębokości ok. 1,5 m poniżej rzędnej terenu) do ocieplenia lub schłodzenia powietrza płynącego systemem rur w gruncie. Powietrze to jest następnie przekazywane do centrali wentylacyjnej (rekupera­tora) i rozprowadzane w budynku systemem rur wentylacyjnych. Doświadczenia pokazują, że dzięki zastosowaniu GPWC można podnieść temperaturę doprowadzanego powietrza nawet o 22°C w zimie. Dzięki takiemu zabiegowi powietrze zasysane zimą do centrali wentylacyjno-rekuperacyjnej zostaje wstępnie ogrzane, co przekłada się na mniejsze zużycie energii elektrycznej potrzebnej do podgrzania powietrza do wymaganej temperatury w danym obiekcie.
Analogicznie w lecie w przypadku wystąpienia upałów z temperatu­rami do 33°C powietrze po przejściu przez wymiennik ochłodzi się do temperatury 16°C. Nie ma wówczas konieczności montowania instalacji klimatyzacyjnej, która zapewnia jedynie chłodne powietrze lokalnie, blisko klimatyzatora, przyczyniając się często do łatwego przeziębienia oraz bólów głowy. Efekt klimatyzacyjny uzyskany dzięki gruntowemu wymiennikowi powietrza tworzy zdecydowanie wyższy komfort mieszkania oraz stabilny i równomierny rozkład temperatu­rowy w pomieszczeniach. Ponadto proces schłodzenia powietrza latem w GPWC prowadzi do powstania wody kondensacyjnej, czyli wykroplenia wilgoci zawartej w powietrzu. Obniżenie wilgotności powietrza latem wpływa na poprawę jakości powietrza i obniża odczucie ciężkiego oraz parnego powietrza.


czytaj więcej

Imię i nazwisko*
E-mail*
Miejscowość*
Wiadomość*
  Help